אני מאיה - מאוד מאוד מאמינה שאפשר לתקן ולמנוע קשיים אצל ילדים לפני שהם מוטמעים ונעשים דפוסי התנהגות - אם מטפלים בהם בזמן. הדרך שלי היא מאוד עדינה, ומותאמת לילד. אני לא חוקרת או מתשאלת אותו, אני לא מכריחה אותו לדבר או להתנהג באופן מסויים. השליטה בטיפול מוחזרת אליו: אנחנו משחקים, או עושים יצירות אמנות, או מציגים הצגה, בהתאם למה שהילד רוצה. הילד מציג ומראה לי ולעצמו  את קשייו ומאפשר לנו לעבוד עליהם.
בלימודיי האקדמים עשיתי תואר ראשון בעבודה סוציאלית ועבדתי שנים רבות בלישכה עירונית.
חיפשתי דרך נוספת, יצירתית לטיפול במיוחד בילדים.
למדתי תואר שני בטיפול באמצעות הבעה ויצירה באוניברסיטת חיפה. התמחיתי בדרמה תרפיה. אני מתכוננת לכתיבת הדוקטורט באוניברסיטת חיפה בנושא הקשר בין הורות לויסות רגשי אצל ילדים. 
כתבתי עבודת מחקר (תיזה) בנושא הקשר בין סגנון חשיבה של הורים לתפישות עצמיות של ילדים שאותה סיימתי בהצטיינות ופירסמתי שני מאמרים במגזינים בין- לאומיים (בשם Edelstein, M): 

 

Goldner, L., Edelstein, M., & Habshush, Y. (2015). A glance at children's family drawings: Associations with children's and parents’ hope and attributional style. The Arts in Psychotherapy43, 7-15.

Goldner, L. Scharf, M., Edelstein, M., & Habshush, Y.  (2015). Parents' and children's cognitive style: the role of parents' practices. Journal of Nervous and Mental Disease. (in press).